kabinburiactionสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรีมีความประสงค์จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน 9 ตัว เพศผู้จำนวน 7 ตัว เพศเมียจำนวน 2 ตัว

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์.037-288125

รายละเอียดเพิ่มเติม...