actiontp17.5.59ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 59 ตัว

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์.043-261194  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม..