lpsw pc6.56ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ซาฮิวาล จำนวน 24 ตัว

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญาลาง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

โทรศัพท์. 036-456-700

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...