พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 3015

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก มีความประสงค์ประมูลโคพันธุ์ตากจำนวน 14 ตัว ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น.

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก  อ.เมือง  จ.ตาก โทร.055-890712

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...