พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2489

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์อุดรธานีมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงจำนวน 6 ตัว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี อ.เมือง  จ.อุดรธานี โทรศัพท์.042-250-710

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...