ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลกระบือจำนวน 109 ตัว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์.036-456700

รายละเอียดเพิ่มเติม...