พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 1570

สถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์กระบินทร์บุรี จำนวน 15 ตัว ในวันที่ 14 มกราคม 2559

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์.037-288-125

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...