พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 992

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ มีความประสงค์ประมูลโคเนื้อ จำนวน 46 ตัว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ หมู่ 8 ต.ห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์.044-810644

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...