พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 2703

สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ จัดประมูลโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน 31 ตัว ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์.056-237-256

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...