ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลางมีความประสงค์ประมูลโคเนื้อจำนวน 14 ตัว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์.036-456-700

รายละเอียดเพิ่มเติม...