ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสปิงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

กรมปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ) ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดสปิงเกอร์แบบม้วนกลับสายอัตโนมัติ (หัวฉ๊ดรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร)  เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญของประกาศประกวดราคา ฯ ตามข้อ 4.5  ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

 

ดาวน์โหลด>>>