ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี  มีความประสงค์จะจำหน่ายกระบือพื้นเมือง จำนวน  23  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ อุทัยธานี ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ อุทัยธานี  ม. 2 ต. ไผ่เขียว อ. สว่างอารมณ์  จ. อุทัยธานี          โทร. 0-5604-9723   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

 Screen Shot 2563 11 04 at 09.14.40

 

ดาวน์โหลด>>>

fk;