ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมือง จำนวน  28  ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง    อ. โพธาราม  จ. ราชบุรี  70120 โทร. 0-32240-9756   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2563  เริ่มประมูลเวลา 8.00 - 9.00 น. 

 

Screen Shot 2563 10 30 at 09.40.19

 ดาวน์โหลด>>>