ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน  จำนวน 17   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ มหาสารคาม ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ มหาสารคาม    ต. แวงน่าง  อ. เมือง จ. มหาสารคาม  44000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กันยายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  10 กันยายน  2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 08 31 at 22.21.13

 

ดาวน์โหลด>>>