ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน/โคพันธุ์ซาฮิวาล  จำนวน 79   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ   ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี   15190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  15 กันยายน  2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

Screen Shot 2563 08 31 at 22.08.32

ดาวน์โหลด>>>