ข่าวประชาสัมพันธ์

     วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเพืนเมือง   จำนวน 11   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ หนองกวาง    อ. โพธาราม จ. ราชบุรี  70120  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  6 ตุลาคม  2563 เริ่มประมูลเวลา 8.00  น. เป็นต้นไป

 Screen Shot 2563 09 23 at 06.24.57

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน  จำนวน 17   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ มหาสารคาม ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ มหาสารคาม    ต. แวงน่าง  อ. เมือง จ. มหาสารคาม  44000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 กันยายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  10 กันยายน  2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 08 31 at 22.21.13

 

ดาวน์โหลด>>>

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมืองภาคใต้ คัดออก   จำนวน  24   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ เทพา ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ เทพา  อ. เทพา จ. สงขลา 90150 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  1 กันยายน   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 

63 cattle tapha 1

 

ดาวน์โหลด>>>

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน/โคพันธุ์ซาฮิวาล  จำนวน 79   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ  ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ   ต. หนองรี อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี   15190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  15 กันยายน  2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

Screen Shot 2563 08 31 at 22.08.32

ดาวน์โหลด>>>

 

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน   จำนวน  13   ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ อุดรธานี ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ อุดรธานี  อ. เมือง จ. อุดรธานี  41000  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม  2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่  19 สิงหาคม   2563 เริ่มประมูลเวลา 10.00  น. เป็นต้นไป

 Screen Shot 2563 08 10 at 10.48.48

 

ดาวน์โหลด >>>