ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีษะเกษ  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน   จำนวน  18  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้  7 ตัว เพศเมีย 11 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ  ศูนย์วิจัยฯ ศรีษะเกษ   ขอทราบรายละเอียดโคเนื้อที่ขายตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยฯ ศรีษะเกษ ต. หนองครอก อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เริ่มประมูลเวลา 9.00  น. เป็นต้นไป

 

Screen Shot 2563 07 02 at 09.15.07

 ดาวน์โหลด>>>

 

     ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพื้นเมือง  จำนวน  40  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 29 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ ศูนย์วิจัยฯ นครศรีธรรมราช  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00  - 9.45 น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป Screen Shot 2563 06 10 at 11.36.34

 

ดาวน์โหลด >>>

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก จำนวน 21 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 1 ตัว  โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายในศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30  - 10.00 น. 

Screen Shot 2563 05 12 at 09.36.33

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ  มีความประสงค์จะจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มันและซาฮิวาล  จำนวน  73  ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 49  ตัว  เป็นสัตว์พันธุ์คัดออกและสัตว์คัดออก โดยวิธีประมูลราคาเป็นรายตัว ณ คอกคัดสัตว์ หน่วยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ภายใน ศูนย์วิจัยฯ โคเนื้อ     ในวันที่ 1 กรกฏาคม  2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00  - 9.30  น. และเริ่มประมูลราคาเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

Screen Shot 2563 06 16 at 20.40.17

 

ดาวน์โหลด >>>

รายการ>>>

 

ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

Screen Shot 2563 05 10 at 19.18.07

ดาวน์โหลด>>>