พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 661

60591วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี จำหน่ายโคไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 4 ตัว  เพศเมีย 3 ตัว เพศผู้ 1 ตัว   
ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน       

 

 

 

 

 

60591.jpg 60592.jpg 60593.jpg

60594.jpg 60595.jpg 60596.jpg

60597.jpg