พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 614

61318344วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ.บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคขุน แก่เกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงโคขุน ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง จำนวน 21 ราย

 

 

 

 

 

613174.jpg 613175.jpg 613177.jpg

613178.jpg 613179.jpg 61318344.jpg

613215.jpg 613216.jpg 613218.jpg

613225.jpg