326077วันที่ 1 ก.พ.62 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ส่งมอบเป็ดบางปะกง เพศผู้ ชุดที่ 1 จำนวน4,073ตัว ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดเพศผู้ พื้นที่ดำเนินการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักและสารชีวภาพ บ้านถังแดง ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านลาด ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์