S 42164240วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ ผอ.ศูนย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ