314554วันที่ 27​ ธันวาคม​ 2561​ ศูนย์​วิจัยและ​บำรุง​พันธุ์​สัตว์นครสวรรค์​ ได้ส่งมอบเป็ดบางปะกง เพศผู้ ชุดที่ 1 จำนวน​ 5,590 ตัว
ให้กับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่14 ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก เพื่อจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง