1060550วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมจัดนิทรรศการการใช้ประโยชน์พันธุกรรมสุกรกรมปศุสัตว์ ในการประชุมชมรมผู้เลี้ยงสุกรภาคอีสานตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด และพร้อมทีมงานร่วมจัดนิทรรศการ รับจองสุกรโครงการไทยนิยม รับสั่งจองน้ำเชื้อในงาน