67999วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้ร่วมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) จ. ราชบุรี