116683

วันที่  24  ตุลาคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษได้มอบเกียรติบัตร ให้นางสาวชญานิศ  พันธ์ชาติ ซึ่งได้รางวัลอันดับ 3 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี ชนิดสัตว์ สัตว์ปีก(เป็ดเทศ)