925675

ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 นายกมล  ฉวีวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จาก Academic of Agricultural Science ประเทศเกาหลีเหนือ