792987ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรจัดฝึกอบรมผสมเทียมสุกรแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์

ของศูนย์ฯ โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมสำหรับปรับปรุงพันธุ์ ผลิต และขยายพันธุ์สุกร โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช

เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้