040

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายไสว  นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก หัวหน้ากลุ่มงานโคเนื้อ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ซึ่งได้ดูฝูงโคเลี้ยงลูก และทดสอบ การจัดทำเสบียงอาหารสำรองมันสำปะหลังหมัก ของศูนย์ฯ