131901

วันที่ 20 มีนาคม​ 2561​ ศูนย์​วิจัยและ​บำรุง​พันธุ์​สัตว์​นครสวรรค์​ ดำเนินการจัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ตามโครงการเสวนา​สัตว์​พื้น​เมือง​ประจำ​ถิ่น​ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3  ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
โดยมีเกษตรกร​เข้าร่วมเสวนาจำนวน​ 120​ ราย