130561วันที่ 15 มีนาคม 2561นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์  ได้เข้าตรวจดูสุขภาพแพะดามัสคัสหรือชามิ และแกะนม
ที่นำเข้า ณ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท