600

วันที่ 5 ก.พ. พ.ศ.2561 น.สพ.อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้ติดตามได้เดินทางไปตรวจติดตามงาน

งานตามนโยบาย พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว