27666วันที่ 24 มกราคม 2561 น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี
ซึ่งได้ให้คำแนะนำการดำเนินงาน รวมทั้งได้ให้กำลังใจข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ที่ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ