S 101761342

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี. ได้ส่งมอบลูกเป็ดบาบารี่ และให้คำแนะนำการเลี้ยงเป็ดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับโรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาค จำนวน 300 ตัว และโรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า เพื่อดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ อ.สังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแนะนำ. และอธิบายการเลี้ยงเป็ดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ. และได้ส่งมอบลูกเป็ดให้กับโรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาค จำนวน 300 ตัว และโรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า 200 ตัว เพื่อดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ อ.สังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี