คุณวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ติดตามงานฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนม กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นำทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ติดตามงานฟาร์มเครือข่ายผู้เลี้ยงโคนมกรมปศุสัตว์ วันนี้เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองใหญ่ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ในครั้งนี้แนะนำการจัดการฟาร์มโคนม การสุขาภิบาลในฟาร์ม แนะนำการปรับสูตรอาหารในโคนมระยะต่างๆ พร้อมแนะนำการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การจัดการแปลงหญ้าหญ้าเนเปียร์ และแนะนำแนวทางการทำแปลงหญ้าแพงโกล่า

ภาพข่าวกิจกรรม

Networkfarm 006

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม