ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประเมินผลประกวดฟาร์มเครือข่าย (ลือชาฟาร์ม)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง มอบหมายให้คุณพิชิต ชูเสน นำทีมงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประเมินผลประกวดฟาร์มเครือข่าย (ลือชาฟาร์ม) ฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ ในพื้น ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ฟาร์มคุณศรีวรพงษ์ ฤาชา (ทะเบียนเครือข่ายเลขที่ สบ.7-1-01/60 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี)

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ร่วมประเมินผลประกวดฟาร์มเครือข่าย (ลือชาฟาร์ม)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม