เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  คุณวัชระ ศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง  นำทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงของกรมปศุสัตว์ ฟาร์มคุณศรีวรพงษ์ ฤาชา (ทะเบียนเครือข่ายเลขที่ สบ.7-1-01/60 ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี) ในพื้นที่ ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน การประกวดฟาร์มเครือข่ายดีเด่นระดับเขต ของพื้นที่ปศุสัตว์เขตหนึ่ง 

ภาพกิจกรรม

Network Farm 1

Network Farm 2

Network Farm 3

Network Farm 4

Network Farm 7

Network Farm 8

Network Farm 9

Network Farm 10

Network Farm 11

Network Farm 12

Network Farm 13

Network Farm 13