306

การประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของสำนักพัฒนาพันธ์สัตว์ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ
วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เข้าร่วมประชุมฯ


197

วันที่ 8 มกราคม 2560 น.สพ.อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการผลิตสัตว์
ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนฯ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
กองงานกระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

n1 21

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายไสว  นามคุณ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน "Open House Livestock Nakhonsawan"
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.นาบัว จ.นครสวรรค์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์  และการแสดงพันธุ์สัตว์

 

 

 

 

 

405865

วันที่ 9 มค.61 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มอบหมายนางดรุณี โสภา นายประภาส มหินชัย เจ้าหน้าที่สพพ.จัดกิจกรรมร้านของดีปศุสัตว์ งานแถลงผลงานปี 2560  และนโยบายกรมปศุสัตว์ปี 2561 สังสรรค์สื่อมวลชนปี 2561 โดยมี น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ ลานหน้ากรมปศุสัตว์ พญาไท  มีสื่อมวลชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมงานกว่า 300 คน  ได้นำผลิตภัณฑ์ หมูดำเชียงใหม่ทำขาหมูพะโล้ และหมูดำทอด น้ำมันหมูดำ เนื้อไก่ต้มจากไก่เบตง ไก่ดำนครไทย ไก่สามเหลืองเซียงไฮ้ ไก่ประดู่หางดำ ลาบและบาบีคิวไก่งวง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมา คุณสมบัติของเนื้อ อัตลักษณ์หลังจากปรุงเป็นอาหาร ให้กับสื่อมวลชน และผู้ร่วมงานชิมและรับทราบข้อมูล

 

 

 

 

S 101761342

วันที่ 5 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี. ได้ส่งมอบลูกเป็ดบาบารี่ และให้คำแนะนำการเลี้ยงเป็ดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับโรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาค จำนวน 300 ตัว และโรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า เพื่อดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ อ.สังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแนะนำ. และอธิบายการเลี้ยงเป็ดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ. และได้ส่งมอบลูกเป็ดให้กับโรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาค จำนวน 300 ตัว และโรงเรียน ตชด. บ้านทิไล่ป้า 200 ตัว เพื่อดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ต.ไล่โว่ อ.สังขระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี