สุกรพันธุ์เปียแตรง

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศเบลเยี่ยม ปี 2547 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่