พิมพ์
หมวดหลัก: พันธุ์สัตว์
หมวด: พันธุ์สัตว์พระราชทาน
ฮิต: 1121
โคเนื้อทาจิมะ

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศญี่ปุ่น ปี 2533 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร