สุกรจินหัว

น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2542 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา