พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์
ฮิต: 214

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้นพิกัด 30 กิโลกรัม คกท.2560/1