พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์
ฮิต: 224

รถยกโฟร์คลิฟท์ (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัว คกท.2559/12