รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาด 135 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า คกท.2559/14