รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร ปี 2563

 

เลขที่ รายชื่อครุภัณฑ์
คกท 2563/1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า
คกท 2563/2 เทลเลอร์ต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์และรถยนต์
คกท 2563/3 รถบรรทุก6ล้อ6ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบยกดั้ม
คกท 2563/4 เครื่องพรวนดินขนาดเล็ก ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
คกท 2563/5 เครื่องปรับระดับหน้าดิน ขนาด 2.4 เมตร พร้อมเลเซอร์
คกท 2563/7
เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร
คกท 2563/8 เครื่องหว่ายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร
คกท 2563/9 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั๊มสูบน้ำ
คกท 2563/10 เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
คกท 2563/11 เครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์
คกท 2563/12 เครื่องชั่งน้ำหนักแพะแบบดิจิตอล
คกท 2563/13 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 22 ลบ.ม.ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/14 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/15 เครื่องบดซาก
คกท 2563/16 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้นพิกัด 60 กิโลกรัม
คกท 2563/17 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 26 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/18 ผานไถชนิด 7 จาน
คกท 2563/19 ผานไถชนิด 3 จาน
คกท 2563/20 เครื่องรีดนมแพะ
คกท 2563/21 เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID สำหรับโครงการผลิตพ่อโคนมฯ
คกท 2563/22 รถขนพืชผลทางการเกษตร
คกท 2563/23 เครื่องอัดก่อนพืชพร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม
คกท 2563/24 อุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ได้
คกท 2563/25 ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ ขนาด 500 ฟอง
คกท 2563/26 รถบรรทุกพระโคแรกนาขวัญ
คกท 2563/27 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 50 แรงม้า
คกท 2563/28 เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกองแบบที่2(2โรเตอร์) 1.35 เมตร
คกท 2563/29 เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช็อป (Double chop) ขนาดหน้ากว้าง 1.25 เมตร
คกท 2563/30 เครื่องอัดหญ้าแห้ง ขนาดหน้ากว้าง 1.50 เมตร
คกท 2563/31 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 5,000 ลิตร
คกท 2563/32 กระติกเทอร์มอส
คกท 2563/33 หลอดบรรจุน้ำเชื้อ ขนาด 0.25 มิลลิลิตร
คกท 2563/34 เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 2.5 แรงม้า
คกท 2563/35 เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification ear tag)