รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร ปี 2563

 

เลขที่ รายชื่อครุภัณฑ์
คกท 2563/1 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า
คกท 2563/2 เทลเลอร์ต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์และรถยนต์
คกท 2563/3 รถบรรทุก6ล้อ6ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าแบบยกดั้ม
คกท 2563/4 เครื่องพรวนดินขนาดเล็ก ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า
คกท 2563/5 เครื่องปรับระดับหน้าดิน ขนาด 2.4 เมตร พร้อมเลเซอร์
คกท 2563/6
เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม
คกท 2563/7
เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร
คกท 2563/8 เครื่องหว่ายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร
คกท 2563/9 เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั๊มสูบน้ำ
คกท 2563/10 เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
คกท 2563/11 เครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์
คกท 2563/12 เครื่องชั่งน้ำหนักแพะแบบดิจิตอล
คกท 2563/13 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 22 ลบ.ม.ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/14 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/15 เครื่องบดซาก
คกท 2563/16 เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้นพิกัด 60 กิโลกรัม
คกท 2563/17 เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 26 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์
คกท 2563/18 ผานไถชนิด 7 จาน
คกท 2563/19 ผานไถชนิด 3 จาน
คกท 2563/20 เครื่องรีดนมแพะ
คกท 2563/21 เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID สำหรับโครงการผลิตพ่อโคนมฯ