พิมพ์
หมวดหลัก: รายละเอียดครุภัณฑ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2559
ฮิต: 370

เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปบ์ไลน์ 3 หัวรีด สำหรับรีดอุปกรณ์ตรวจวัดจังหวัดการรีดนมแบบหลุมพร้อมระบบล้างและดึงกลับอัตโนมัติชนิดมีมาตรวัดปริมาณน้ำนม คกท.2559/24