พิมพ์
หมวด: รายละเอียดครุภัณฑ์ปี 2559
ฮิต: 303

เครื่องรีดนมก้างปลาแบบไปบ์ไลน์ 3 หัวรีด สำหรับรีดอุปกรณ์ตรวจวัดจังหวัดการรีดนมแบบหลุมพร้อมระบบล้างและดึงกลับอัตโนมัติชนิดมีมาตรวัดปริมาณน้ำนม คกท.2559/24