พันธุ์สัตว์พระราชทาน

 พันธุ์สัตว์ที่รัฐบาลต่างประเทศ ได้น้อมเกล้า ฯ ถวาย เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ และขยายพันธุ์ส่งเสริมเกษตรกรในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชเสาวนีย์ ซึ่งทรงพระราชทาน ให้กรมปศุสัตว์ เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. พันธุ์สัตว์พระราชทาน สำหรับสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ
เป็นพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของต่างประเทศที่ต้องการอนุรักษ์พันธุกรรมไว้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นประโยชน์ทางการค้า โดยเลี้ยงและขยายพันธุ์ภายในหน่วยงานของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ ผลิตเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานตามโครงการพระราชดำริ และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์เท่านั้น ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

2. พันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อกระจายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
ดำเนินการเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์ โดยหน่วยงานของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อสนับสนุนให้แก่โครงการพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่าง และกระจายพันธุ์โดยจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป

 

1. พันธุ์สัตว์พระราชทาน สำหรับสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

เป็ดอี้เหลียง
เป็ดอี้เหลียง
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2544 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา อำเภอราัมัน จังหวัดยะลา

สุกรจินหัว
สุกรจินหัว
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2542 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศบังคลาเทศ ปี 2548 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ห่านชิเต่า
ห่านชิเต่า
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2551 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 2. พันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาเพื่อกระจายพันธุ์ให้แก่เกษตรกร

กระบือนมพันธุ์เมซานี
กระบือนมพันธุ์เมซานี
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศอินเดีย ปี 2539 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

โคเนื้อทาจิมะ
โคเนื้อทาจิมะ
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศญี่ปุ่น ปี 2533 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

สุกรพันธุ์เหมยซาน
สุกรพันธุ์เหมยซาน
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศจีน ปี 2524 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สุกรพันธุ์เปียแตรง
สุกรพันธุ์เปียแตรง
น้อมเกล้าฯ ถวาย จากประเทศเบลเยี่ยม ปี 2547 ปัจจุบันเลี้ยงศึกษาอยู่ที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่