ไก่งวง (Turkey)

 

ชื่อสามัญ  ไก่งวง (Turkey)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Meleagris  gallopavo

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

 

M. gallopavo พบในอเมริการเหนือ และ M. ocellata พบในอเมริกากลาง ในประเทศไทยเลี้ยงกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ไก่งวงมี 2 ชนิด คือ ขนสีขาวล้วน และขนสีบรอนช์ เปลือกไข่มีสีขาวนวลและมีจุดกระสีน้ำตาล

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

      -  พันธุ์อเมริกันบรอนช์  (American  Bornze) จัดเป็นไก่งวงพันธุ์หนัก  ขนสีบรอนช์ปนน้ำตาลดำ  ปลายขนสีขาวเล็กน้อย  แข้งและนิ้วเท้าสีเทาอ่อนปนชมพูซีด  ตาสีน้ำตาล จงอยปากสีเทาอ่อน  ขอสังเกต  ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก  เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะทางเพศของไก่งวงตัวผู้ที่อายุก่อน 12 สัปดาห์

 

      -  พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์  (Beltsvill Small White)  มีขนาดลำตัวปานกลาง  และขนาดเล็ก  ขนสีขาว หนังสีขาว  แข้งและนิ้วเท้าสีชมพูซีด  ตาสีน้ำตาล  จงอยปากสีเทา  ปริมาณการไข่  ให้ผลผลิตไข่ประมาณ  80 ฟอง/ตัว/ปี  น้ำหนักมาตรฐาน  ไก่งวง เพศผู้ น้ำหนักประมาณ 7.7 กิโลกรัม  ไก่งวง เพศเมีย  น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม  เพศผู้หนุ่ม น้ำหนักประมาณ 6.7 กิโลกรัม  เพศเมียสาว  น้ำหนักประมาณ  4 กิโลกรัม  ข้อสังเกต  ตัวผู้ จะมีขนคล้ายผมสีดำ แข็ง ติดอยู่ตรงบริเวณหน้าอก  และตัวเมียก็มีโอกาสพบขนสีดำ

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

      -  พันธุ์อเมริกันบรอนช์  ผลผลิตไข่ 70 ฟอง/ปี  น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ  11  กิโลกรัม  เพศเมียประมาณ 7 กิโลกรัม  น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ ประมาณ 15  กิโลกรัม  เพศเมีย ประมาณ 9 กิโลกรัม

 

      -  พันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์  ผลผลิตไข่ 80 ฟอง/ปี  น้ำหนักเมื่ออายุ 5 เดือน เพศผู้ประมาณ  6.7  กิโลกรัม  เพศเมียประมาณ 4 กิโลกรัม  น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่  เพศผู้ ประมาณ 7.7  กิโลกรัม  เพศเมีย ประมาณ 5 กิโลกรัม