ไก่ชี้ฟ้า (Chee  Fah  Chicken)

ชื่อสามัญ  ไก่ชี้ฟ้า (Chee  Fah  Chicken)

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

 

เป็นไก่พันะพื้นเมืองในท้องถิ่นที่ชาวไทยภูเขาในเขต อำเภอแม่ฟ้าหลวง  อำเภอเมือง  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เลี้ยงกันในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตที่สูง

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

      -  เพศผู้  มีขนสร้อยคอ  และหลังสีเหลืองอ่อน  ขนลำตัวและหางมีสีดำ  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก  แข้ง  ผิวหนังและเนื้อ  มีสีดำ

 

      -  เพศเมีย  มีขนลำตัว และหางสีดำ  มีขนสร้อยคอสีเหลืองอ่อน  หงอนจักร  ขอบตา  ปาก  แข้ง  ผิวหนังและเนื้อมีสีดำ

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก  157 - 199 วัน  น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก  1,338 - 1,714  กรัม  น้ำหนักตัวเมื่ออายุ 16 สัปดาห์ 891 - 1,281 กรัม  ผลผลิตไข่  43 - 124  ฟอง/ปี