ไก่บาร์พลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock)

 

ชื่อสามัญ  ไก่บาร์พลีมัทร็อค (Barred Plymouth Rock)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดหรือแหล่งเลี้ยงดู

 

ถิ่นกำเนิดจากประเทศอเมริกานำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี 2498 พร้อม ๆ กับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด โดยฝูงไก่ที่เลี้ยงของกรมปศุสัตว์เป็นฝูงที่เลี้ยงและรักษาพันธุ์มากว่า 50 ปี จนถือได้ว่าเป็นไก่บาร์พลีมัทร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ แหล่งที่เลี้ยงพบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

      -  เพศผู้  มีขนลำตัวสีลายดำขาวทั้งตัว แข้ง ปาก สีเหลือง ใบหน้าสีแดง หงอนจักร

 

      -  เพศเมีย  ลักษณะเหมือนเพศผู้

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 142 - 190 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,665 - 2,009 กรัม ผลผลิตไข่ 199 - 241 ฟอง/ปี น้ำหนักไข่ 48 - 62 กรัม ไก่บาร์พลีมัทร็อคเป็นไก่พันธุ์กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) จึงเหมาะจะใช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทย เช่นเดียวกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด แต่มีข้อด้อยกว่าคือ ไก่ลูกผสมเพศเมียมีกมีสนสีลายบาร์ (ดำ - ขาว) ซึ่งพ่อค้าไม่นิยมซื้อ