ไก่เซี่ยงไฮ้  (Shiang  Hai)

 

ชื่อสามัญ  ไก่เซี่ยงไฮ้  (Shiang  Hai)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

ถิ่นกำเนิดและแหล่งเลี้ยงดู

 

ถิ่นกำเนิดจากประเทศจีน นำเข้ามาเลี้ยงในประเทสไทย ส่วนใหญ่พบเลี้ยงกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

      -  เพศผู้  มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด แต่มีสีขนลำตัวเป็นสีเหลืองทอง แข้ง ปาก สีเหลืองเข้ม

 

      -  เพศเมีย  ลักษณะเหมือนเพศผู้  เปลือกไข่สีน้ำตาลอ่อน

 

ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ

 

อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรก 173 วัน น้ำหนักตัวเมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,985 กรัม ผลผลิตไข่ 215 ฟอง/ปี น้ำหนักไข่ 55 กรัม ไก่เซี่ยงไฮ้เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ (Dual purpose) จึงเหมาะจะใช้เป็นสายแม่พันธุ์ในการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของไทย เช่นเดียวกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด