ไก่ลูกผสมพื้นเมือง (Native  crossed)

 

ชื่อสามัญ  ไก่ลูกผสมพื้นเมือง (Native  crossed)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Gallus  gallus

 

แหล่งกำเนิดและแหล่งที่เลี้ยง

 

ไก่ลูกผสมพื้นเมืองเป็นไก่ที่เกิดจากการผสมข้าม ที่ใช้พ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมือง แม่พันธุ์เป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อ เช่น ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด ไก่บาร์พลีมัทร็อค ไก่เซี่ยงไฮ้ โดยมีสายเลือดของไก่พื้นเมืองในลูกผสมอย่างน้อย 50 เปอร์เซนต์ จุดประสงค์เพื่อ ให้ได้ไก่ลูกผสมที่ใกล้เคียงกับไก่พื้นเมือง ทั้งลักษณะภายนอก สีขน และรสชาติของเนื้อ แหล่งที่เลี้ยงพบทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

ลักษณะประจำพันธุ์

 

ไก่ลูกผสมทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีขนพื้นลำตัวสีดำ มีสีน้ำตาลแซมเฉพาะลำตัวหรือเฉพาะปลายขน และขนหน้าอก แข้ง ปาก สีเหลือง หรือเหลืองปนดำ หรือดำ ใบหน้าสีแดงหรือแดงปนดำ มีสัดส่วนของลักษณะหงอนจักรในไก่เพศเมีย 5 - 10 เปร์เซนต์ เพศผู้ 15 -20 เปอร์เซนต์ สัดส่วนที่เหลือเป็นหงอนถั่ว

 

ลักษณะสำคัญทางเศษรฐกิจ

 

มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้  ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 3.2 น้ำหนักตัวเมื่ออายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้ 1,619 กรัม  เพศเมีย 1,263 กรัม